WE Wedding & Event planning เป็นทีมงานรับจัดงานแต่งงานให้งานของคุณออกมาดั่งฝัน 
      ทีมงาน WE Wedding & Event planning นอกจากจะรับจัดงานแต่งงานแล้วยังเป็น Wedding Organizer ช่วยในการเตรียมงานและวางแผนงานให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะ
        หากทางลูกค้าไม่ได้มองหาก Wedding Organizer หรือรับจัดงานแต่งงานทั้งงานทาง WE มีบริการเฉพาะด้านเช่นรันคิวงาน,จัดดอกไม้ ฯ
        
สอบถามการรับจัดงานแต่งงาน และ ขอQuotation ได้ที่

   Line        : คุยออนไลน์ จัดงานแต่งงานได้ที่  we0905650334
Instagram  : wethewedding
E-Mail      : info@we-wedding.in.th
Tel             : 092 402 5775 [WE Team]
                  : 090 565 0334 [Nickky]
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE